Huisregels

Het bestuur van de Stichting Jeugdvakantiewerk Druten vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze organisatie alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. In onze huisreglement hebben we alles op een rijtje gezet. Dit reglement geldt voor iedereen die meedoet met of rondloopt tijdens het JVWD.

 

Coronaregels:
Als je ziek bent, moet hoesten, koorts hebt, mag je niet op het veld komen. 

Je meldt de dan af via telefoonnummer 0644209462

Bij binnenkomst krijg je een gekleurd polsbandje om. Deze houd je de hele dag om.

Voor iedere dag is er een aparte toilet. Na bezoek gebruik je handgel.

Je houdt 1,5 meter afstand van de leiding.

Leiding is herkenbaar aan hun kleding.

Ouders mogen niet op het terrein komen.

Onze huisregels zijn:

Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de organisatie.

Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld

Ik gooi mijn afval netjes in de daarvoor bestemde afvalbakken

 

Laten we er samen een leuke speeldag van maken!!!