Ik ben Joop Jacobs

Voorzitter van Stichting Jeugd Vakantiewerk Druten Oost en West

Geboren en getogen en nog steeds woonachtig in Druten

Ben al 44 jaar getrouwd met Koos en we wonen samen al 44 jaar in de hoefslagstraat

Samen hebben we 3 dochters en 8 kleinkinderen en de negende is op komst.

Doordat Koos in 1974 als begeleider geholpen heeft met het jeugdvakantiewerk tijdens de

huttenbouw op het terrein aan de  Mr.van Coothstraat is ook mijn animo in deze gegroeid

voor dit werk.

In 1975 ben ik dan ook betrokken geraakt bij het vakantiewerk Druten Oost en West.

Welke toen nog werd geleid door de legendarische Politieman De Klok welke samen met

Mevr. Keizer tot en met 1976 een aantal jaren op zeer eenvoudige wijze het huttenbouwen

heeft opgebouwd

Vanaf 1977 ben ik Voorzitter van deze stichting

Ruim 27 jaar heb ik ook daadwerkelijk de Huttenbouw met de werk groep Druten West begeleid.

Vanaf 1976 en de jaren erna heeft het Jeugdvakantiewerk zijn huidige vorm gekregen zijnde

een stichting met als hoofddoel tijdens de grote vakantie in centrum dorp Druten een week

huttenbouw te organiseren.

Met een tweetal werkgroepen en een klein hoofdbestuur werden vooral door de werkgroepen

de weken voorbereid en volgens een thema werd de week ingevuld.

Het hoofdbestuur werd en wordt nog steeds gevormd door een voorzitter, penningmeester en

secretaris.

Zij zijn vooral verantwoordelijk voor de nodige inkomsten, contacten en afspraken met de werkgroepen.

Medio 2003/2004 is de werkgroep Druten west in verband met terug loop doelgroep kinderen en de op handen zijnde grote renovatie van Druten west gestopt en is alleen nog Werkgroep Oost welke hun terrein nog steeds hebben aan de Mr.van Coothstraat doorgegaan.

2017 ruim 50 jaar Huttenbouw Druten een geweldige waardering voor al die medewerkers (sters) welke in al die jaren een steentje hebben bijgedragen aan dit succes.